Category Archives: Alternative

En Brutal Bild Av Kriget

Posted on 06.10.2019 by Morg
This entry was posted in Alternative. Bookmark the permalink.

9 Responses to En Brutal Bild Av Kriget

 1. Malazuru says:
  Slaget om beskrivningen av kriget. Vid Gulfkriget hade CNN monopol på TV-rapporteringen. Men i dag finns den arabiska kanalen Al-Jazira som motvikt. Al-Jazira som visar bilder på krigets civila offer har kommit att bli ett hot och en måltavla för Washingtons och Londons aggressioner.
 2. Faugor says:
  Pennsylvania.1 Som en följd av det inträffade startade USA en massiv kampanj bland sina allierade för att bekämpa terrorismen i världen. Bush-administrationen valde att kalla det ”kriget mot terrorismen”. Kriget mot terrorismens första slagfält blev .
 3. Malaran says:
  En universell måttstock. Den värdiga bilden framställs hos Abounaddara som en universell måttstock som måste försvaras. Denna idé om värdighet handlar om det som berövas den utsatte när hen fotograferas, om möjligheten till självrepresentation och om en genomgående kritik av medias tendens att reproducera en spekulativ bild av krig.
 4. Yobei says:
  Andra världskriget var en väpnad konflikt som pågick från år till och involverade de flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter, vilka till slut bildade två motsatta militära allianser: de allierade med Storbritannien som ledande mot axelmakterna med Tyskland som huvudrepresentant. Det var det mest utbredda kriget i historien med mer än miljoner .
 5. Gozil says:
  En amerikansk gruvingenjör knuten till Rothschilds fick till uppgift att sopa igen spåren direkt efter kriget. Lårar av graverande dokument forslades över Atlanten och sägs ännu ockupera källarvalven under Stanford University i Kalifornien. Det mesta på pränt är förstås borta, bränt eller på annat sätt undandraget eftervärlden.
 6. Temi says:
  May 29,  · En översiktlig genomgång om kalla kriget. När var kalla kriget? Var utspelade sig kalla kriget? Hur var kalla kriget?
 7. Dushicage says:
  En ”early warning” om en stor händelse i vardande Mister Lai - olje- och säkerhetsanalytiker - tecknar en bild av kriget som USA/Nato förbereder med målet att ta Ryssland. De flesta av er vet eller förstår att det som hände i Kiev inte var något vanligt folkligt uppror mot en regim. Utan att .
 8. Goltikazahn says:
  Jul 26,  · En annan av de många kvinnor som rapporterade från kriget i Spanien var Gerda Taro. Hon fotade närgångna bilder under Spanska inbördeskriget. Hon var med till fronten och till bårhusen. Hon reste till Spanien med sin pojkvän och kollega Robert Capa som egentligen hette Endre Friedmann.
 9. Gukasa says:
  En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete ; En bild av landstingens informationssäkerhetsarbete kartläggning och analys av landstingens informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten; En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete tillämpning av MSB:s föreskrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *